Fotowoltaika

Czym jest fotowoltaika?

Mikro instalacja fotowoltaiczna  to system pozwalający wyprodukować prąd we własnym zakresie, za pomocą energii słonecznej. Energia elektryczna uzyskana w ten sposób może być wykorzystywana na bieżąco w gospodarstwie domowym, magazynowana w sieci energetycznej co pozwala uniezależnić się od dostaw i cen prądu. Instalacja fotowoltaiczna  może zostać zamontowana zarówno na dachu, jak i na gruncie. Panele fotowoltaiczne powinny zostać zamontowane na niezacienionych połaciach dachu ze względu na szybszy zwrot inwestycji. Optymalnym miejscem montażu instalacji jest dach skierowany na południe o nachyleniu pod kątem około 35 stopni. Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej bierzemy pod uwagę rachunki za prąd oraz czynniki wpływające na wydajność paneli słonecznych takie jak: kąt nachylenia, orientacja względem południa, natężenie promieniowania słonecznego czy temperatura. Najbardziej popularne inwestycje przydomowe to małe elektrownie o mocy od 2 do 10 kWp. Montujemy instalacje bazując na modułach JA Solar, BAUER, Q-CELLS, falownikach HUAWEI, SOLPLANET, SOLAREDGE, FRONIUS oraz konstrukcjach BAKS i CORAB.

Zastosowania instalacji fotowoltaicznej

 • Niezależność energetyczna
 • Szybki zwrot inwestycji (instalacja fotowoltaiczna zwraca się w ciągu 7 – 10 lat w zależności od jej eksploatacji i zapotrzebowania klienta na prąd).
 • Własny darmowy prąd(Po zwróceniu się kosztów inwestycji w fotowoltaikę, prąd mamy za darmo. Płacimy jedynie za utrzymanie Łącza z energetyką, czyli około 18 zł/miesiąc)
 • Elastyczny dobór mocy instalacji w zależności od potrzeb klienta
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez produkcję zielonej energii

Darmowa konsultacja

Wypełnij formularz kontaktowy na naszej stronie( kliknij tutaj)lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Po ustaleniu wszystkich potrzebnych informacji (takich jak lokalizacja instalacji czy Twoje zapotrzebowanie na energię), przygotujemy indywidualną ofertę stopę zwrotu inwestycji oraz szacunki przyszłych oszczędności, a także zaproponujemy odpowiedni dla Ciebie program dofinansowania.

Projekt

Po dobraniu odpowiednich komponentów, przygotujemy dla Ciebie projekt instalacji dopasowany do Twoich potrzeb.

Finansowanie

Wniosek kredytowy i decyzja w tym samym dniu. RRSO około 5%. Sami załatwimy wszystkie formalności związane z finansowaniem oraz pozyskaniem dotacji.

Montaż instalacji

W umówionym czasie i wyznaczonym miejscu, dostarczymy zestaw do budowy instalacji PV, a nasi certyfikowani instalatorzy sprawnie i fachowo wykonają jego montaż. Kiedy instalacja jest gotowa, dokonujemy jej odbioru i zajmujemy się wykonaniem dokumentacji, niezbędnej do podłączenie instalacji do sieci.

Program Mój Prąd

Program „Mój Prąd” oferuje dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej do 5000 zł i skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. 13 stycznia 2020 roku ruszył II nabór wniosków do Programu „Mój Prąd” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Rządowy Program „Mój Prąd” skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę z zakładem energetycznym (OSD – Operatorem Sieci Dystrybucyjnej) regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii energetycznej wytworzonej w mikro instalacji. 

Najważniejsze informacje dotyczące dofinansowania 5000 zł:

 • dotyczy instalacji o mocy 2-10 kW, które są przeznaczona na cele mieszkaniowe
 • wydatki na instalację muszą być ponoszone od 23 lipca 2019 roku i instalacja nie została zakończona przed tą datą
 • instalacja nie może być również rozbudową już istniejącego projektu
 • instalacja musi być zakończona i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadać licznik dwukierunkowy)

Koszty inwestycji, które nie zostały objęte wsparciem, mogą zostać odliczone od podatku (ulga termomodernizacyjna). Obecny nabór trwa do 18 grudnia 2020 roku!

Kliknij tutaj mojprad.gov.pl żeby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Program Mój Prąd 5.0?

W programie Mój Prąd 5.0 priorytetem jest zachęcanie gospodarstw domowych do instalowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, co pozwala na generowanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła – promieniowania słonecznego. Jednakże, jednym z głównych celów programu jest także umożliwienie gospodarstwom domowym korzystania z tej wytworzonej energii w sposób jak najbardziej efektywny i opłacalny. W tym kontekście, kluczową koncepcją staje się autokonsumpcja energii elektrycznej, co oznacza, że gospodarstwa domowe zużywają energię, którą same wytworzyły, zamiast korzystać z energii z sieci elektroenergetycznej.

W ramach programu Mój Prąd 5.0 zapewnia się wsparcie techniczne i finansowe dla instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz narzędzia do monitorowania i zarządzania wytworzoną energią. W ten sposób gospodarstwa domowe mogą optymalizować swoje zużycie energii poprzez dostosowywanie go do czasu generacji energii przez panele fotowoltaiczne. Dzięki temu mogą zmniejszyć swoje rachunki za prąd oraz ograniczyć negatywny wpływ na środowisko poprzez wykorzystanie energii odnawialnej.

Ponadto, program Mój Prąd 5.0 może obejmować również zachęty finansowe lub ulgi podatkowe dla uczestników, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz promuje samodzielność energetyczną gospodarstw domowych. W ten sposób program stymuluje rozwój zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii elektrycznej, przyczyniając się do osiągnięcia celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i walką ze zmianami klimatu.

Dla kogo?

Program Mój Prąd skierowany jest głównie do właścicieli prywatnych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obejmuje on następujące grupy beneficjentów:

 1. Prosumenci, którzy korzystają z nowych zasad rozliczeń (net-billing) i jeszcze nie mieli możliwości skorzystania z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 2. Prosumenci, którzy rozliczają się według starych zasad (net-metering), ale nie mieli jeszcze szansy ubiegać się o dotację z programu Mój Prąd. Wymagane jest jednak przejście na nowy system rozliczeń, czyli tzw. net-billing.
 3. Prosumenci, którzy już skorzystali z poprzednich edycji programu Mój Prąd. Aby ubiegać się o wsparcie w ramach programu Mój Prąd 5.0, muszą spełnić określone wymogi, takie jak podłączenie instalacji fotowoltaicznej po 1 lutego 2020 roku, przejście na net-billing oraz zakup urządzeń zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej, które są objęte kosztami kwalifikującymi się do programu.
 4. Prosumenci, którzy składają wniosek o dofinansowanie dla instalacji w swoim drugim domu. Jednakże wsparcie udzielane jest tylko na jedno miejsce poboru energii.

Program Mój Prąd 5.0 dąży do promowania samodzielności energetycznej i zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i walki ze zmianami klimatu.

Na co?

 1. systemy magazynowania energii elektrycznej
 2. systemy zarządzania magazynem energii
 3. panele fotowoltaiczne
 4. urządzenia do pozyskiwania energii cieplnej, takie jak kolektory słoneczne
 5. pompy ciepła
 6. systemy magazynowania ciepła

Wypełnij formularz